Türkçe

About Us References Contact Us
 

Project Consulting
Reconnaissance
Service

 

DOP Ltd. ditribütörlüğünü üstlendiği International Paint Ltd. ile Temmuz 2013 itibarıyla işbirliğine başladı.

DOP Ltd. Started cooperation by July 2013 as being distributor of International Paint Ltd.

 

Marine Coastal segmentinde aşağıdaki gemi tipleri tamir-bakımı için International Paint Ltd. ürün portföyünü müşterilerine sunacak.

DOP will serve to Marine Coastal segment with International Paint Ltd. Product portfolio for below listed vessel types.

 

  • Balıkçı Gemileri – Fishing Vessels
  • Acenta Botları – Agent Boats
  • Romorkörler – Tug Boats
  • Kosterler – Coasters
  • Küçük tonajlı gemiler – Small Vessels

 

DOP Ltd. kadrosuna kattığı deneyimli ekip ile uygun malzeme seçimi ve uygulama kontrolü sağlayarak müşterilerine hizmetini sürdürecek.

Dopl Ltd. will serve the market with new experienced team for proper product selection and application survey.